A A A
SmodBIP

Organizacja

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1. Oddział Nadzoru:

  • Sekcja Epidemiologii,
  • Sekcja Higieny Żywności i Żywienia,
  • Sekcja Higieny Komunalnej,
  • Sekcja Higieny Pracy,
  • Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
  • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

2. Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii.

3. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

  • Sekcja Ekonomiczna,
  • Sekcja Administracyjno-Techniczna.

4. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

5. Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Statystyki.

6. Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń.

7. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.

8. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

9. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

10. Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.

11. Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

12.Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

13. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych.

14. Stanowisko Pracy Archiwisty.

Regulamin organizacyjny PSSE


Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego

Schemat organizacyjnyOpublikował: Honorata Franz-Matusiak
Publikacja dnia: 12.05.2021
Podpisał: Małgorzata Jezierska
Dokument z dnia: 28.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 882