A A A
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 24.04.2015 roku pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Inspektora ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 01.12.2015 roku pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 22.12.2015 roku pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 23.05.2016 roku pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział  Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 23.05.2016 roku pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 24.10.2016 roku pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Ekonomiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 09.05.2017 roku pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 14-15.11.2017 roku pobierz

Protokół z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych za okres 01.01.2013 do 31.12.2015 roku przeprowadzonej przez Inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniach 15.12.2017 do 04.01.2018 roku pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10.07.2018 roku pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19.09.2018 roku pobierz

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Żywności i Żywienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15.05.2019 roku pobierzOpublikował: Honorata Franz-Matusiak
Publikacja dnia: 12.05.2021
Podpisał: Honorata Franz-Matusiak
Dokument z dnia: 21.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 346