A A A
SmodBIP

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.
Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim jest powiat ostrowski. Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego Powiatowa Stacja wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023880.
Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku nadano Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim statut stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 269/20 Wojewody Wielkopolskiego.

Zarządzenie Wojewody 269/20Opublikował: Honorata Franz-Matusiak
Publikacja dnia: 12.05.2021
Podpisał: Honorata Franz-Matusiak
Dokument z dnia: 19.08.2014
Dokument oglądany razy: 3 546