A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:
• powiatowy rejestr zachorowań na choroby zakaźne,
• ewidencja zakładów w których występują czynniki biologiczne,
• upoważnień do przeprowadzania kontroli,
• centralny rejestr decyzji,
• rejestr skarg,
• chorób zawodowych,
• wypadków przy pracy.

Archiwum:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim posiada Archiwum Zakładowe, które działa w oparciu o „Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych” określoną w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w prawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.Opublikował: Honorata Franz-Matusiak
Publikacja dnia: 20.10.2020
Podpisał: Honorata Franz-Matusiak
Dokument z dnia: 28.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 285