A A A
SmodBIP

Akty prawne

Podstawowe akty prawne:


1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejOpublikował: Honorata Franz-Matusiak
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Honorata Franz-Matusiak
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 537