A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.
Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim jest powiat ostrowski. Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego Powiatowa Stacja wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023880.
Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012 r. nadano Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim statut stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 349/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012r.

Zarządzenie Wojewody 349/2012Opublikował: Honorata Franz-Matusiak
Publikacja dnia: 08.09.2014
Podpisał: Honorata Franz-Matusiak
Dokument z dnia: 19.08.2014
Dokument oglądany razy: 2 174